Operational excellence voor bouw en infra

Grote bouw- en infrastructurele projecten kenmerken zich door complexe samenwerkingsstructuren waarbij talloze partijen – inclusief de opdrachtgever – samen verantwoordelijk zijn voor een optimaal resultaat. Veelal afgedwongen in pittige contracten met dito voorwaarden, inclusief de nodige bewijslast voor kwaliteit en veiligheid. De kans om goed geld te verdienen is er, het risico om er fiks op te verliezen ook.

Dan kun je er maar beter zorgen dat je gezamenlijk de zaken goed op orde hebt en dat de onderlinge communicatie-afspraken helder zijn vastgelegd. Want het is bewezen dat 80% van alle fouten worden gemaakt tijdens de overdracht.

Dat een procesgerichte aanpak hierbij leidend is, is een bewezen best-practise. En hoewel elk project uniek is, is het zonde om elke keer opnieuw het wiel uit te vinden. In elke fase van het proces (van tender tot de oplevering en het onderhoud) komt de projectgerichte aanpak van Comm’ant uitstekend van pas.

Het proces als blauwdruk

Veel van onze klanten in de bouw- en infrasector hebben met het Comm’ant managementsysteem de generieke processen gedetailleerd vastgelegd in 1 of meer blauwdrukken. Deze vormen bij elk nieuw project de basis voor een succesvolle samenwerking met alle stakeholders.

Per project wordt invulling gegeven aan de verschillende contractvormen (RAW, D&C, UAV-GC, DBFM etc.) en de specifieke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (wie doet wat). Daarnaast kunnen de projectspecifieke (klant)eisen punt-voor-punt worden gekoppeld aan de deliverables. Hiermee is de kwaliteit van de operatie aantoonbaar geborgd.

De afspraken en de bijbehorende overdrachtsmomenten zijn helder in kaart gebracht en kunnen op elk moment, in de boardroom of op de bouwplaats, direct worden geconsulteerd, of zelfs ter plekke aangescherpt. Het Comm’ant managementsysteem is een webbased toepassing die op elk device (pc, tablet of smartphone) waar ook ter wereld kan worden geraadpleegd, mits er toestemming is verleend uiteraard.

Van tender tot exploitatie en onderhoud

Voor elke fase van het bouw en leveringsproces kan het Comm’ant managementsysteem zijn meerwaarde leveren

  • Tenderfase
  • Ontwerpfase
  • Werkvoorbereiding
  • Realisatiefase
  • Oplevering
  • Exploitatie
  • Onderhoud

Afhankelijk van de contractvorm kunnen fases worden ingericht of overgeslagen.

Continue verbeteren

Bij elk project dienen zich ongetwijfeld verbetermomenten aan. Dat begint bij het registreren van de verbeterkans. Het Comm’ant forms systeem biedt de mogelijkheid om bij elk proces direct een afwijking, fout of optimalisatie te registreren, inclusief de achterliggende workflow voor beoordeling en realisatie. Zo laat u geen kans onbenut.

Comm'ant slimme webformulieren

Onze ervaring helpt u vooruit

Bekende bedrijven zoals Heijmans, Strukton en VolkerWessels gebruiken Comm’ant en werken constructief aan de kwaliteit van de projectmanagement-processen. Ook voor kleinere bouwondernemingen bieden we een praktisch en levend kwaliteitssysteem. Comm’ant heeft jarenlange ervaring in de bouwsector. Of het nu gaat om ontwikkeling, realisatie of onderhoud, uw resultaten gaan vooruit met Comm’ant.

Ontdek hoe bijvoorbeeld Van Hattum en Blankenvoort gebruik maakt van Comm’ant.

Maak kennis met onze expertise in uw sector

Neem contact op met onze procesexperts. Zij geven u graag een demonstratie van de toepassing van het Comm’ant managementsysteem bij uw volgende project.

Comm’ant procesmanagement software wordt o.a. gebruikt door…

Lees een van onze praktijkcases. Een bron van inspiratie bij de aanpak van uw procesorganisatie.