Business vs. IT

Het op één lijn brengen van IT met de processen en doelstellingen van een organisatie is geen makkelijke taak. Dat heeft te maken met het samen brengen van percepties en het afstemmen van de verwachtingen. Bij Business en IT alignement komt er meer bij kijken dan het vertalen van de business strategie van Directie en MT. Vaak is het zo dat leidinggevenden IT op de zelfde manier managen als de organisatie. Daarbij is het voor de IT afdeling een uitdaging om de wensen van de organisatie om te zetten in technische oplossingen. Meestal is het gevolg dat er vanuit IT een oplossing wordt gepresenteerd die niet overeenkomt met het voorgelegde probleem. De oorzaak is: een gebrek aan een gemeenschappelijke taal.

Comm’ant, het verbindingsstuk tussen business met IT

Comm’ant vertaalt de missie, visie en strategische doelen van uw organisatie in concrete bedrijfsprocessen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen business processen en technische processen. De business processen hebben voornamelijk betrekking op bedrijfsprestaties, “key performance indicators” en beheers aspecten. Bij technische processen draait het meer om de integratie van applicaties. Comm’ant biedt u de gelegenheid beide principes te integreren in één platform. Dit zorgt voor betere communicatie en samenwerking.

Verschillende ERP implementatie-partners maken gebruik van Comm’ant.

Lees een van onze praktijkcases. Een bron van inspiratie bij de aanpak van uw procesorganisatie.