Turbulente tijden in industrie

Het zijn roerige tijden. De afgelopen jaren is er sprake van een krimp in de Nederlandse industrie. Daarnaast worden er steeds hogere eisen gesteld door zowel de overheid als de klant (product & service). Bovendien dienen mondiale concurrenten zich voortdurend aan, dus achterblijven is geen optie.

Organisaties in de industrie zien zich geconfronteerd met de volgende uitdagingen:

  • Slim saneren
  • Behoud of groei opbrengsten
  • Vermijden kennislek
  • Behoud van kwaliteit

Waarom werkt het bij 90% van de industriële bedrijven niet?

Proceskwaliteit- en kennismanagement zijn bewezen benaderingen om de huidige uitdagingen aan te gaan. Desondanks kampt het leeuwendeel van de organisaties met de volgende vraag: “Waarom werkt het niet binnen mijn organisatie?”.

De meest voorkomende scenario’s hierbij zijn:

  • KAM handboeken in documentvorm worden niet of nauwelijks gebruikt en belanden in de (digitale) kast
  • Medewerkers zijn eerder bezig met het blussen van brandjes dan hun originele taak omdat er geen behoorlijke taakomschrijving is voor hun functies.
  • Kennis zit in de hoofden van werknemers in plaats van in een centraal systeem. Wanneer werknemers (om wat voor reden dan ook) het bedrijf verlaten, nemen ze waardevolle kennis met zich mee (kennislek).

Comm’ant helpt u bij de 10% te horen waar het wel werkt

Bij succesvolle organisaties krijgen onderwerpen als kwaliteitsmanagement, procesmanagement en organisatieontwikkeling de nodige aandacht, ook van Directie en MT. Dat heeft uiteraard te maken met een heldere visie. Een levend management systeem is ook noodzakelijk om in deze tijden te overleven. Het maken van een blauwdruk van de organisatie om inzicht te krijgen in de bedrijfsprocessen en procesketens is de eerste stap. Dan pas wordt het duidelijk waar de knelpunten en blinde vlekken zijn in de bedrijfsvoering. Daarna kan er gewerkt worden aan het continu verbeteren, de welbekende verbetercyclus van Deming (PDCA). Dit is exact wat Comm’ant methode en software kan bieden. Inzicht, overzicht en vooruitzicht.

Ook worden componenten als klant- en contracteisen, risico’s, (KAM) kwaliteit, arbo en milieu en veiligheid uitstekend geborgd en beheerst. Comm’ant is niet alleen een Process Managementsysteem, maar ook een Kwaliteitsmanagementsysteem.
Daarnaast is Comm’ant een Kennismanagementsysteem. Waardevolle kennis en ervaring van medewerkers wordt opgevangen, geordend en gedeeld met collega’s. De ervaringen uit lopende projecten worden actief opgepikt en meegenomen naar de referentie projectsjablonen, ter lering en gebruik bij volgende projecten. Met het hergebruik van deze kennis kapitaliseert u het betaalde leergeld en de innovaties die in de praktijk geboren worden.
Omdat Comm’ant een integraal managementsysteem is, wordt het niet alleen gebruikt om kosten te reduceren, maar ook om meer winst te boeken, kennis te borgen en kwaliteit te verhogen. Comm’ant helpt u vooruit door jarenlange ervaring in de industrie sector.

Lees in de klantcases hoe bijvoorbeeld Acket, Dorel, Dockwise of Momentive deze uitdagingen zijn aangegaan met Comm’ant.

Lees een van onze praktijkcases. Een bron van inspiratie bij de aanpak van uw procesorganisatie.