Meer studenten door hoge kwaliteit onderwijs

Accreditatie is een belangrijk onderwerp binnen onderwijsinstellingen. Kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs wordt bewaakt door accreditatiestelsel. Het bewaken van goed onderwijs is niet de enige reden, het aantrekken en behouden van studenten speelt ook een grote rol. Immers baseren studenten hun studiekeuze hoofdzakelijk op basis van de inhoud & kwaliteit van de opleiding. Een goede studie vormt de basis voor een goede toekomst.

Onderwijsinstellingen constant in beweging

Het Onderwijs staat steeds meer onder druk. Transparante bedrijfsvoering, grip op risico’s en aantoonbaar voldoen aan kwaliteitseisen zijn noodzakelijk voor een goed imago. Daarnaast zijn belanghebbende constant aan het ontwikkelen en veranderen in hun behoeftes. In dit kader is het belangrijk dat onderwijsinstellingen anticiperen op deze behoeftes en daarbij de kwaliteit blijven bewaken.

Waarom gaat het zo vaak mis?

Meer regels betekent ook meer procedures opstellen en beschrijven. In het kader van doelstellingen bereiken op een effectieve en efficiënte manier is dit een logisch gevolg. De procedures kunnen op deze manier worden gestandaardiseerd en zo sneller worden verlopen. Het nadeel is echter dat door de vele regels en procedures, onderwijsinstellingen het overzicht kwijt raken. Dit leidt er soms toe dat ze veranderen in rigide bureaucratische organisaties, waarbij kwaliteit wordt nagelaten.
Een ander probleem is dat er vaak geen methode is om de kwaliteit te bewaken. Er is geen inzicht in de huidige kwaliteitsstatus en al helemaal niet in een verbetercyclus. Als de kwaliteit vervolgens wordt gecontroleerd door een externe accreditatie bureau, vallen sommige scholen door de mand.
Het gevolg is “bad press” en irritatie, niet alleen bij studenten maar ook bij docenten. Een slecht imago van de school is moeilijk te herstellen. Maar het ergste van alles, is een dalend aantal inschrijvingen van nieuwe studenten in combinatie met een stijgend aantal uitschrijvingen van studenten.

Hoe kan Comm’ant helpen?

De gerenommeerde onderwijsinstellingen lossen de bovenstaande problemen op door een systematische benadering. Ten eerste worden alle processen, procedures en regels in kaart gebracht, inclusief alle werkinstructies, checklists, formulieren e.t.c. middels het Comm’ant systeem. Op deze manier wordt het duidelijk waar de organisatie nu staat, waar de blinde vlekken en losse eindjes in de bedrijfsvoering zijn. Een blauwdruk van de organisatie is noodzakelijk om te kunnen verbeteren. Het Comm’ant systeem geeft u hier de mogelijkheid toe.
Met Comm’ant koppelt u eenvoudig beleidsnormen en eisen aan de processen waar deze van toepassing zijn. Op deze manier wordt het duidelijk hoe uw onderwijsinstelling presteert als het gaat om kwaliteit. U bent dan in control! Real time PDCA (Plan Do Check Act) aanpak met Comm’ant systeem is effectief en u krijgt een goedkopere en flexibelere bedrijfsvoering.

Comm’ant als lesmateriaal bij Hogescholen

In Nederland zijn er steeds meer hogescholen die Comm’ant gebruiken bij bijvoorbeeld Bedrijfseconomie. Saxion Hogescholen en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zijn zeer tevreden over Comm’ant. Lees over hoe Saxion Hogeschool gebruik maakt van Comm’ant.

Lees een van onze praktijkcases. Een bron van inspiratie bij de aanpak van uw procesorganisatie.