Kwaliteitsmanagement voor Waterschappen

Het zijn financieel zware tijden, efficiënt werken is belangrijker dan ooit. Ook voor waterschappen is geld verdienen en geld besparen een topprioriteit. Door de crisis worden waterschappen gestimuleerd om nog intensiever samen te werken met gemeenten en andere waterschappen. Droge voeten, schoon en voldoende water zijn het doel van een waterschap. Hoe geven ze effectief en efficiënt invulling aan zulke complexe en belangrijke taken? Kwaliteitsmanagement, Kennismanagement en Procesgericht werken bieden de oplossing.

Basis op orde

De bedrijfsvoering op orde brengen, dat is de eerste fase waar Waterschappen Comm’ant bij inschakelen. De primaire, ondersteunende en bestuurlijke processen worden op een rijtje gezet en voorzien van de bestaande documentatie. Vervolgens worden de belangrijkste processen uitgewerkt en verbeterd. Dat geeft inzicht in de belangrijkste resultaten, de samenhang en de taken en verantwoordelijkheden. Comm’ant is een relationele database, dat maakt het scheppen van inzicht in de samenhang van bedrijfsonderdelen en alle verbindingen een stuk makkelijker. Het wordt dan eenvoudiger om met elkaar het gesprek te voeren over de bedrijfsprocessen. Dan ontstaan er ook ideeën voor verbetering.

Blijven innoveren

Innovatie is nooit af, blijven nadenken over verbeteringen is voor elke type organisatie noodzakelijk. Verbetervoorstellen zijn waardevol en Comm’ant maakt het mogelijk om ze te vangen in één omgeving, met alle andere relevante informatie m.b.t. bedrijfsvoering. Als iemand de organisatie verlaat, blijft de kennis in huis. Daarbij is een helder bedrijfsproces essentieel om het eenvoudig te kunnen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Dan kan er gecommuniceerd worden over de nieuwe ontwikkelingen, afspraken, stand van zaken voor het continu verbeteren van de bedrijfsvoering.

Bijvoorbeeld Hoogheemraadschap Van Delftland en Waterschap Roer en Overmaas zijn bijzonder enthousiast over het gebruiksgemak van Comm’ant. Lees bij de praktijkcases waar Waterschap Roer en Overmaas Comm’ant voor gebruikt.

Lees een van onze praktijkcases. Een bron van inspiratie bij de aanpak van uw procesorganisatie.