Transparante bedrijfsvoering en kwaliteitsmanagement in de zorg

Groeiende marktwerking, alsmaar hogere eisen van patiënten, verzekeraars en overheid, inperking van budgetten, schaarste op de arbeidsmarkt, stijgende kosten voor veiligheid, nieuwe contract- en samenwerkingsvormen, andere regels: als Zorg instelling kunt u er niet of nauwelijks omheen.

Natuurlijk reageert u! Met procesinnovatie, samenwerking, kennismanagement. Door werk te maken van risicobeheersing, kwaliteit, efficiency, betrouwbaarheid. En door de resultaten van uw organisatie structureel te verbeteren. Heeft u daarvoor een solide basis?

Helderheid binnen de organisatie

Handboeken zijn zelden zo goed georganiseerd dat ze snel en efficiënt te gebruiken zijn. Dat geldt ook voor een elektronische versie. Met Comm’ant legt u eenvoudig alle organisatieprocessen en procesbeschrijvingen vast in een structuur die voor iedereen herkenbaar is. De processen worden helder gecombineerd met uw doelstellingen, beleidsnormen, eisen, risico’s en de prestatie-indicatoren. Incidentmeldingen, opvolging van verbeteracties, koppeling met andere systemen, zoals bijvoorbeeld een EPD, is ook eenvoudig met Comm’ant. Dit geeft eenduidig inzicht in de organisatie van de primaire, bestuurlijke en ondersteunende processen.

Ook naar buiten toe

Comm’ant levert u ook up-to-date informatie ten behoeve van externe partijen. Zo kunt u aantonen hoe de kwaliteit is geborgd of hoe de bestuurdersaansprakelijkheid is geregeld. Stakeholders, visiteurs, auditors, accountants en toezichthouders kunnen – afhankelijk van uw richtlijnen – naar behoefte worden geïnformeerd. Voor HKZ, ISO, NIAZ certificeringen, werkt Comm’ant uitstekend.

Transparante bedrijfsvoering

De meeste proces- en procedurebeschrijvingen geven medewerkers alleen antwoord op het ‘wie’, ‘wat’ en ‘hoe’. Comm’ant geeft ze ook inzicht in het ‘waarom’. De samenhangende presentatie van de informatie verschaft ze inzicht in het effect van hun activiteiten op het bedrijfsproces én de omgeving. Dit inzicht en de mogelijkheden tot communicatie, resulteren in betrokkenheid bij de organisatie en haar prestaties.
Enthousiasme en de motivatie om mee te denken over verbetering van de kwaliteit is het gevolg en daar plukt de organisatie de vruchten van.

Instellingen zoals bijvoorbeeld Ipse de Bruggen maken gebruik van Comm’ant.

Lees een van onze praktijkcases. Een bron van inspiratie bij de aanpak van uw procesorganisatie.