Bijeenkomst Procesmanagement volgens de SqEME-benadering

Op dinsdag 21 januari organiseert de Kwaliteitskring Midden-West Brabant een themabijeenkomst rondom procesmanagement.

Procesmanagement? Wat is dat ook al weer? In het geweld van alle methodes, trends en modeverschijnselen zien we door de bomen het bos niet meer. Het ene boek na het andere verschijnt en neemt ons mee naar weer een nieuwe manier van organiseren. Vroeger hadden we TQM en EFQM, later kwam in Nederland Lean op en kreeg BPM een andere lading door oprukkende ICT-leveranciers die het proces wel even zouden regelen. Weer later kwamen Zelfsturing, Agile en Scrum in beeld. Kortom we sleutelen nogal eens aan de vorm, het werk en de uitdagingen blijven misschien nog steeds hetzelfde.

Ondernemers, managers en medewerkers raken er inmiddels vermoeid van. Iedereen heeft zijn eigen idee van wat het proces is, of moet zijn. De chaos is soms zelfs zo groot dat mensen er een burn-out van krijgen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? (zou Wouter Hart zeggen). We hebben behoefte aan iets dat duidelijkheid schept, iets meer rust geeft, dat door iedereen begrepen wordt én de complexiteit reduceert. Maar hoe dan?

Soms is het zo slecht nog niet om weer eens een klassieker erbij te pakken zoals het INK managementmodel, onze vertrouwde procesketens en de SIPOC. Maar dan wel op een manier die recht doet aan de volwassenheid en behoefte aan autonomie van de deelnemers in de organisatie. Samensturing als naam is misschien wel op z’n plaats.

Vandaar dat wij u graag kennis laten maken met de SqEME-benadering voor procesmanagement. Tijdens dit event wordt inzicht gegeven in de principes voor procesgerichte samenwerking (ook wel procesleiderschap genoemd). We introduceren de vier vensters om naar de organisatie te kijken.

Aansluitend doen we een teamspel waar de uitdagingen van af spatten en waarbij samenwerken de sleutel is voor succes. Ten slotte presenteert Comm’ant een praktijk case, waarbij een productiebedrijf, bestaande uit meerdere ondernemingen, het traject doorloopt om de bedrijfsvoering te harmoniseren, op elkaar aan te sluiten en ontwikkelen; gericht op uitstekende samenwerking van professionals. Het gevolg: betere begrip en saamhorigheid, betere kwaliteit, minder risico’s en verspilling, meer van elkaar leren en synergie, meer plezier en energie.

Programma

  • 13.00 uur Inloop
  • 13.15 uur Kennismaking leden
  • 13.30 uur SqEME procesmanagement en Comm’ant praktijk case
  • 16.30 uur Algemene leden vergadering
    (de KMWB houd aansluitend een ledenvergadering, niet-leden worden door Comm’ant uitgenodigd om alvast na te gaan praten).
  • 17.00 uur Netwerkborrel
  • 18.00 uur Einde

Aanmelden

Wij nodigen u van harte uit om aan deze themabijeenkomst in Etten-Leur deel te nemen. Er zijn geen kosten aan verbonden maar er is wel beperkte ruimte voor het aantal deelnemers. Wees er dus snel bij. U kunt zich hier aanmelden »