What’s in a name

De naam is niet zomaar gekozen, er zit een gedachte achter!

 

Comm’ant staat voor: Community, Commitment, Communication en the Ant.
Een organisatie is een gemeenschap van mensen.
Zij gaan voor een gezamenlijke ambitie die hen inspireert. Zij communiceren ‘over’ de geldende procesafspraken én tijdens de uitvoering van het werkproces.
Een organisatie bestaat, net als een mierenkolonie, uit gespecialiseerde individuen, ijverige vakmensen die hun specifieke inbreng hebben door karakter, kennis en vaardigheden.
Door de communicatie en het werken volgens plan en taakverdeling ontstaan fantastische resultaten die zij als individu nooit voor elkaar zouden krijgen. Samen sterker door inspiratie en samenwerking.
Samenwerking
De beste resultaten ontstaan door goede samenwerking. Er zal een beter resultaat ontstaan wanneer wij goed afstemmen over de ware bedoeling en de weg waarlangs we ons resultaat willen bereiken. De communicatie wordt geholpen door een verbindende visie en een gemeenschappelijke taal om ‘over’ de bedrijfsvoering, de processen en de resultaten te praten.

Leiderschap
Bezielen, bewegen en beheersen is de sleutel tot verbondenheid en evenwichtige vooruitgang. Proces-Leiderschap is de innovatieve combinatie van Procesmanagement met Persoonlijk leiderschap, een gedegen besturingsconcept voor de flexibele organisatie.

Zingeving
De inspiratoren en oprichters van Comm’ant hebben ons leren kijken naar de betekenis van een organisatie. Zingeving als hoogste doel, het gevoel van verbondenheid met de gezamenlijke ambitie en met elkaar. Wat kunnen wij doen om bij te dragen aan ‘zinvolle waardecreatie’? Dat was de vraag, zo is het ontstaan.
Vanuit deze visie ontwikkelen we de methode, software, training en het implementatieplan. Wij gaan voor het scheppen van duidelijkheid in de bedrijfsvoering en het verbeteren van de resultaten van onze klanten, in het belang van alle stakeholders!