Meten is weten

Hoe goed doet uw managementsysteem het eigenlijk?

We meten heel wat af met z’n allen om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de product- en proceskwaliteit, de klanttevredenheid en de winstgevendheid. Maar hoe zit het eigenlijk met de effectiviteit van uw KAM- of BPM-managementsysteem? Draagt het bij aan de winst?

Ontdek waar uw organisatie staat op het gebied van Business Improvement en Business Process Management en doe mee met de eerste Nationale Benchmark BPM en krijg inzicht hoe u het doet ten opzichte van vakgenoten. 

Aanleiding

Comm’ant doet al vele jaren onderzoek naar de zogenaamde ‘Cost of Poor Performance’. Bedrijven en instellingen geven door middel van gesprekken inzicht in de bronnen van faalkosten en analyseren bij deze gebeurtenissen de oorzaak. Wat blijkt, rond de 80% van de fouten die we waarnemen ontstaan of zijn het gevolg van ‘fouten in een overdrachtsmoment‘. Het is niet het individuele vakmanschap dat faalt maar een gebrekkige afstemming tussen maker en ontvanger van informatie, waardoor de procesketen niet vlekkeloos verloopt.

We weten na al die jaren als geen ander dat het scheppen van ‘duidelijkheid in de samenwerking‘ de sleutel is voor succes. Het gezamenlijk vorm geven van de procesketen met het accent op de overdrachtsmomenten is dan ook een zeer winstgevende aanpak. Daarom heeft Comm’ant de methode voor integraal resultaatgericht procesmanagement ontwikkeld en BPM-tools om snel en simpel een BPM / Business Process Management systeem in te richten, waar deze overdrachtsmomenten inzichtelijk zijn (WAT afspraken).

Er zijn tal van alternatieve methodes en tools in omloop, ieder met z’n ‘eigen-aardigheden’ en doelstellingen. Er zijn BPM-tools om zeer gedetailleerd een proces te tekenen t.b.v. het automatiseren (HOE automatiseren). Er zijn BPM-tools voor het beschrijven van een werkproces, waar de handelingen en de kennis van de vakpersoon gedetailleerd in kaart wordt gebracht (HOE vakmanschap). Er zijn BPM-tools die niet de inhoud van het proces behandelen maar vooral kijken naar kwantitatieve analyse in tijd en kosten (HOE simuleren). En er zijn BPM-tools die op basis transactiedata van het bezoekgedrag op een website of een reeks van transacties in het ERP systeem bekijken met process mining hoe het proces zich afspeelt (HOE analyseren).

Onderzoek

Wij vragen ons af hoe het met de effectiviteit is gesteld van de managementsystemen die in omloop zijn. Toont het, leeft het, leert het? Voelen mensen zich betrokken? Heeft het effect? Draagt het bij aan de winst voor alle stakeholders?

Wij hopen dat u net zo nieuwsgierig bent als wij en nodigen u graag uit om mee te doen. U zult inzicht krijgen hoe uw situatie zich verhoudt tot anderen in de Nationale benchmark BPM.

Doe mee met de eerste Nationale Benchmark BPM

Deze nieuwe benchmark onderzoekt hoe succesvolle organisaties inspelen op de sterk veranderende omstandigheden en welke methodes en tools een bijdrage leveren aan een voorspelbare kwaliteit en resultaat.

  • De benchmark: wat doen succesvolle bedrijven slimmer?
  • Waar liggen in 2018 uw belangrijkste verbeterkansen?
  • Hoe volwassen is uw BPM: heeft u grip op kwaliteit en resultaat?
  • Waar staat ‘BPM Nederland’ met de adoptie van een procesgerichte aanpak?
  • Hoe relevant zijn de procesbeschrijvingen en modellen die we produceren?
  • Hoe effectief is het managementsysteem dat we hebben?

Ontdek waar uw organisatie staat op het gebied van Business Improvement en Business Process Management en doe mee met de eerste Nationale Benchmarkt BPM en krijg inzicht hoe u het doet ten opzichte van vakgenoten.