Process Model Canvas

Uw bedrijfsprocessen ontwerpen met het Process Model Canvas (PMC) is het logische vervolg nadat u het Business Model Canvas (BMC) heeft ontwikkeld.

Menig ondernemer is inmiddels enthousiast over de schoonheid van het BMC. De creativiteit gaat weer stromen en het concept sluit enorm goed aan bij de snel veranderende wereld.

Het roept natuurlijk ook veel vragen op, als de business modellen zijn uitgedacht. Wat is er voor nodig om het model praktisch te realiseren. Welke bedrijfsvoering cq. bedrijfsprocessen hebben we al en wat ontbreekt nog? Kunnen en willen we dat zelfstandig opbouwen in onze organisatie of zoeken we partners die dat stuk uitstekend voor hun rekening kunnen nemen? Supply chain configuratie, outsourcing en partnerintegratie en andere ketenvraagstukken om End-to-End de business te kunnen waar maken is een prachtige uitdaging waar helaas velen over struikelen.

Om van een prachtig plan door te pakken naar excellente inrichting en uitvoering bieden wij de Process Model Canvas oplossing. Met de vier fasen, van assement, innovatie, validatie en implementatie van de PMC aanpak komen business modellen tot leven.

De motivatie technieken zoals Open Book Management en Business Games zorgen er voor dat de wil om te veranderen, ontwikkelen en innoveren bij uw mensen “van binnen uit” komt.

Meer weten? Neem contact op met David Ruting voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.