Klaar voor ISO 9001:2015 en/of andere certificering?

Comm’ant biedt u een methode en een effectief softwaresysteem voor het ‘rapid prototypen’ van de processen en ketens. Het is een levend kwaliteitsmodel dat alle procesafspraken en informatie integreert. Stapsgewijs groeit de boom van essentiële kennis en daar plukt iedereen de vruchten van.

Over naar de nieuwe norm

Snel over van de oude naar de nieuwe norm was nog nooit zo eenvoudig. Wij zetten samen met u de procesboom op en behandelen per norm-paragraaf een aantal vragen die aanwijzen waar de norm geborgd is. De koppeling wordt eenmalig gelegd en knelpunten of blinde vlekken spoort u met één druk op de knop op.

Zicht op de implementatie

De relatietabellen van normen en eisen genereert het systeem voor u, zodat u weet of u klaar bent voor de certificering. Medewerkers betrekken en informeren over hun rol in de goede uitvoering is eveneens eenvoudig. Zo wordt certificering een plezierig onderdeel bij het gebruik van uw managementsysteem.

Heeft u te maken met de nieuwe ISO 9001:2015 of andere normen?
Lees dan hoe onze klanten uit verschillende sectoren het hebben gedaan.

De uitdaging

Het behalen en behouden van certificaten is een serieuze zaak. Bedrijven die op professioneel niveau willen functioneren, ontkomen niet aan de toets op basis van de gerenommeerde normen voor bijvoorbeeld Kwaliteit Arbo Milieu, Veiligheid en Gezondheid, Duurzaamheid en Continuïteit en Informatiebeveiliging. Lastiger nog wordt het als er meerdere normen en eisen van toepassing zijn. Daar wilt u niet teveel tijd mee verliezen en het moet bijdragen aan de winst. Kan dat?

Met de integrale oplossing van Comm’ant wordt het weer eenvoudig!

 • De integrale procesaanpak vormt één kapstok voor alle beleidsnormen en eisen. Processen worden integraal verbeterd vanuit diverse disciplines tezamen. Dat zorgt er voor dat de organisatie niet teveel wordt ‘lastig gevallen’ vanuit telkens weer een ander thema dat invloed wil uitoefenen op de gang van zaken. Het draagvlak onder specialisten en medewerkers om het samen beter te doen wordt groter.
 • Comm’ant zorgt ervoor dat u met minimale inspanning, maximaal rendement haalt uit uw managementsysteem. Kostenbeheersing, risicoreductie en verbeterde doorlooptijd zorgen voor meer winst. Draagkracht vanuit het management en bereidheid om te investeren in kwaliteit neemt zichtbaar toe.
 • Het opzetten van een nieuw managementsysteem, inclusief draagvlak: met Comm’ant gaat het razendsnel. De tijdswinst van goed gereedschap – lees: de methode en de software – zorgt ervoor dat u meer tijd en aandacht kunt geven aan de medewerkers en managers die verantwoordelijk zijn voor heldere procesafspraken en de naleving daarvan. Dat stimuleert en verbetert de samenwerking zodat het gedrag en resultaat uitstekend is.

Met Comm’ant regelt u al deze zaken eenvoudig in één centraal systeem:

 • Kwaliteit, Arbo en Milieu
 • Veiligheid en Gezondheid
 • Duurzaamheid en Continuïteit
 • Informatiebeveiliging

U kunt ook aantonen dat uw organisatie voldoet aan:

 • Wet- en regelgeving
 • Industrie normen
 • Overheidsvergunningen
 • Klant-eisen

NEN ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 26000, ISO 27001, ISO 22301, ISO 16949, HKZ, NIAZ, VCA, VCU, BRC, en vele andere. Heeft u te maken met een van deze normen?

Lees dan hoe onze klanten uit verschillende sectoren het hebben gedaan.

Meer weten over Comm'ant en certificering?