MKB Zekerheid met Plan B en goede tools

De beste ondernemers pakken kansen met Plan A en bestrijden gevaren met Plan B.
Hoe u dat het slimste regelt leest u hier.

MKB Zekerheid

U bent ondernemer en weet als geen ander wat het vergt om uw producten en diensten aan de man te brengen, te produceren en te leveren. Plan A staat als een huis en daar vaart u wel bij.

U heeft bovendien belangstelling voor het MKB Zekerheid traject. U wilt weten wat de toegevoegde waarde is van Plan B voor uw organisatie. U wilt leren wat u kunt doen om uw onderneming sterker en slimmer te maken, voor als het een keer ernstig misgaat. U wilt constructief vooruitgang boeken.

Bij het traject MKB Zekerheid + en ++ heeft u de optie om gebruik te maken van het Comm’ant Business Management System. De belangrijkste waarden van Comm’ant worden hier toegelicht.

Waarom MKB Zekerheid met Comm’ant

Gevaar voor de onderneming komt vandaag de dag uit vele hoeken. We kunnen er blind voor zijn, maar dat is geen manier van doen voor een ondernemer die goed voor z’n bedrijf, z’n klanten en mensen zorgt. Als verantwoord ondernemer kunt u met een simpel stappenplan, goede begeleiding en tools de relevante noodsituaties identificeren, doorleven. U bouwt in korte tijd een Plan B waarmee de kans en impact kleiner wordt tot een beheersbaar niveau. Bewust en bekwaam omgaan met gevaar is waar u en uw team te alle tijden wil zijn. En de kick is dat u daarmee tot de top van professionele ondernemers hoort die een onverhoopte crisis op karakter en met kracht overleven.

De projectmatige aanpak van MKB Zekerheid in combinatie met de Comm’ant tools zorgen ervoor dat u systematisch de informatie structureert. Hiermee bundelt u de kracht van mensen en processen in een modern bedrijfsmanagementsysteem. Afspraak is afspraak!

MKB Zekerheid – Comm’ant aanbieding

U krijgt de extra Cloud optie om eenvoudig uw bedrijfsproces te structureren en visualiseren. Aan de kapstok van het bedrijfsproces wordt uw Plan B opgebouwd en alle ISO 22301 documentatie opgenomen in uw Business Management System. De ISO 22301 standaard is al ingevoerd in het systeem en staat klaar voor gebruik.

Het tarief bedraagt voor 1 bouwer en 5 gebruikers € 195 ex. BTW per maand (looptijd 12 maanden).
Dat is inclusief 2 dagdelen support voor training en opstartbegeleiding.

MKB Zekerheid met Comm’ant, hoe werkt dat en wat zijn de voordelen?

De toegevoegde waarde

Helder stappenplan

  1. In Comm’ant staat het stappenplan voor MKB Zekerheid gestructureerd in beeld.
    Alle betrokkenen zien wat er eerder is gedaan, welke stap nu genomen wordt en wat nog komen gaat. Zij leren een gemeenschappelijke taal om hierover te praten. Comm’ant geeft iedereen overzicht en vooruitzicht op het traject!

Bedrijfsprocesketens helder (= Plan A)

  1. Met Comm’ant brengt u uw eigen bedrijfsprocessen systematische in kaart. Dit is een essentieel inzicht in de constructie van uw bedrijf. Wat zijn de belangrijkste primaire processen van klantwensen tot en met een tevreden klant? (Onderdeel van uw Plan A) Ook de relevante ondersteunende processen en managementprocessen komen in beeld. In Comm’ant zijn deze bedrijfsprocessen geen losse tekeningen of documenten maar een systeem van netjes aan elkaar geschakelde ketens waar u direct ziet hoe zij onderling van elkaar afhankelijk zijn. En bedenk, de procesketen is zo sterk als de zwakste schakel!

Bedrijfskritische aandachtspunten

  1. Bij de bedrijfsprocessen worden de kritische aspecten geïdentificeerd en onderzocht waar zij een gevaar vormen voor het goed functioneren en de continuïteit. U bepaalt wie de belanghebbenden zijn waar de meeste aandacht naar uit gaat, zoals uw klanten en afnemers, uw medewerkers, uw leveranciers en partners, uw investeerders en financiers.
    De kwaliteit van de relatie met hen is waar het om draait. Wat kan dat schaden en wat zijn de gevolgen? Dat laat je niet meer aan toeval over, daar zorg je goed voor. Plan B voor continuïteit en zekerheid organiseer je in en rond het bedrijfsproces!

Bouwen aan Plan B

  1. Met heldere processen en de bedrijfskritische aandachtspunten bouwen we aan Plan B. De aanpak van MKB Zekerheid geeft u het inzicht in welke activiteiten en processen extra aandacht nodig is. Daar zorgt u voor meer incasseringsvermogen en alternatieven, voor als het eens mis gaat. Soms is een eenvoudige noodmaatregel al voldoende, in een ander geval maak je een noodplan met een alternatief bedrijfsproces dat tijdelijk het minimaal noodzakelijke helpt voortzetten. Voor ondernemers en leiders is regeren bewust vooruitzien op voor- en tegenspoed!

Continue leren en verbeteren

  1. U heeft nu de bedrijfsprocessen staan (Plan A) en uw MKB Zekerheid geregeld met Plan B. Daarmee is de beste basis gelegd voor continue leren en verbeteren. Het optimaliseren van uw commerciële en operationele succes houdt in dat u eenvoudig met uw team de processen evalueert, versterkt waar het goed gaat en aanpakt waar het beter moet.Uw Plan A en Plan B worden telkens beter en daar hebben u en alle andere belanghebbenden profijt van. Bouwen aan de sterkste organisatie geeft een kick!

Doe zoals de beste ondernemers, pak uw kansen met Plan A en bestrijd gevaren met Plan B.

Geïnteresseerd in MKB Zekerheid + of ++ met Comm’ant voor de kick van Plan A en Plan B

Gebruik onderstaand formulier, dan nemen wij graag contact met u op voor een vrijblijvend voorstel.