De quick/scan van Comm’ant

Een kortlopend onderzoek en inventarisatie kan al voldoende zijn om de conditie en volwassenheid van uw bedrijfsvoering inzichtelijk te maken. Met behulp van deze quick/scan neemt onze procesexpert een deel of de gehele organisatie in ogenschouw. De conditie en volwassenheid van de bedrijfsprocessen worden door middel van een gestructureerde intake, interviews en documentatie/systeemonderzoek in kaart gebracht.

Bij een quick/scan (of een meer uitgebreid onderzoek) worden de volgende aspecten behandeld en belicht:

  • Duidelijkheid van procesafspraken en rolverdeling
  • Procesvolwassenheid in de samenwerking
  • Professionele autonomie in de uitvoering
  • Verband met HR en de IT Infrastructuur
  • Organisatiegraad van kwaliteit en informatie
  • Relatie processen, risico’s en beheersing
  • Vakbekwaamheid van proceseigenaren
  • Bestuurbaarheid o.b.v. prestatie indicatoren

Na de quick/scan van Comm’ant heeft u inzicht in hoe effectief en efficiënt uw processen verlopen. Dat is zeer waardevol! U kunt direct aan de slag met de verbetervoorstellen. Meer voordeel voor u en natuurlijk uw stakeholders.

Meer weten over de mogelijkheden of een vrijblijvende intake met een procesexpert?

Welke informatie wilt u ontvangen? Meerdere items mogelijk.