Comm’ant Process Academy: voor het ware procesleiderschap

We maken het regelmatig mee: De organisatie ziet het belang van procesgestuurd organiseren. In teams zijn alle processen in kaart gebracht. De verbetering is gezocht en zelfs gevonden. Zo die klus is geklaard. Maar dan neemt de waan van de dag het weer over en iedereen gaat verder zoals hij of zij het altijd heeft gedaan. Aan de kwaliteitsmanager, teamleider of bestuurder de schone taak om de proceseigenaar bij de les te houden. Want we streven naar voortdurende verbetering. Naar eindeloze innovatie. Hoe doe je dat?

Met het opleidingsprogramma van de Comm’ant Process Academy geven we de manager de handvaten, gestoeld op grondbeginselen van de organisatiepsychologie, om het procesgericht denken én handelen echt te borgen in het bedrijf. De focus ligt op de 3 thema’s: Gedrag, Cognitie en Emotie.