De MVO- en Kwaliteitsmanager is een echte partner in business:

Mastering Organisational Excellence

Het platform voor MVO- en kwaliteitsmanagement ‘Kwaliteit in Bedrijf’ en Comm’ant introduceren een unieke serie van 4 masterclasses waarmee de ondernemende kwaliteitsmanager de kennis en tools aangereikt krijgt om een echte partner in business te zijn.

In deze vierdelige serie masterclasses worden de kritische kennisgebieden behandeld waarmee de KAM/MVO manager een uitstekende partner in business is. Want daar draait het uiteindelijk om: succes in business. Of beter: samen werken aan duurzame winst*.

Hoewel je masterclasses prima individueel zou kunnen volgen, sluiten ze naadloos op elkaar aan. En vormen ze samen bijzonder unieke en waardevolle inzichten waar je echt direct mee aan de slag kunt.

De masterclasses

De inhoud

Elke masterclass kent een interactief format, volgens het ‘flipped classroom’ principe. Vooraf wordt de nodige theorie onder de deelnemers verspreid. Deze wordt vervolgens kort en bondig behandeld, binnen een praktisch kader. Een groot deel van elke masterclass bestaat vooral uit de daadwerkelijke toepassing van de kennis: samen – in kleine groepjes – direct aan de slag met een casus uit jouw dagelijkse praktijk. Aan het einde van de dag worden de resultaten onderling gepresenteerd en is er volop gelegenheid voor reflectie en discussie.

Passe-partout aanbieding

Je kunt je ook direct aanmelden voor alle vier de masterclasses. Dan betaal je slechts € 2.750,- (in plaats van € 3.580,-).

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW, inclusief lesmateriaal, koffie, thee, lunch en afsluitende borrel.

* het nieuwe ‘winst’-begrip

We hebben de definitie van het begrip ‘Winst’ herzien en verder uitgewerkt. De formulering is gebaseerd op ‘inclusief denken’ en doet recht aan de holistische benadering van ondernemen en organiseren. Dit sluit geheel aan op de maatschappelijke ontwikkeling en opvattingen van een moderne, duurzame samenleving.

Ondernemen is geen ‘zero-sum game’. Bij echte waardecreatie is de winst van de een niet het verlies van de ander. We zijn creatief en scheppend bezig met oog voor de interne en de externe klant.

Winst is de ‘gerealiseerde meerwaarde’ voor een of meer stakeholders, zonder de andere stakeholders te benadelen of onacceptabele risico’s te introduceren, met een evenwichtige bijdrage aan het bestaansrecht, de continuïteit en ontwikkeling van de commerciële of maatschappelijke onderneming.