Training Bedrijfskundige besturing

Het gebruik van het woord Business Model komt veel voor in de directiekamers. Maar waar staat dat nu eigenlijk voor? De bedoeling is de verwarring die er bestaat over dit begrip op te heffen. Daarnaast is het nodig dat we ons verdiepen in een businessmodel vanuit een economische noodzaak. Nieuwe businessmodellen veroorzaken op dit moment een schokgolf in het economische landschap. Denk hierbij aan Google, Ikea, eBay etc. Deze bedrijven zijn in staat gebleken om niet alleen een nieuwe marktbenadering te kiezen, ook hebben ze slim gebruik gemaakt van ICT.

Ze deden echter nog meer. Ze hebben een of twee nieuwe inzichten verwerkt in een doelgerichte, daar volledig op afgestemde, samenhangende bedrijfsstrategie en -organisatie. Focus en samenhang is de crux. In deze module gaan we aan de hand van verschillende businessmodellen aan de slag om organisaties door te lichten en een advies uit brengen dat leidt tot realisatie van deze focus.

Voor wie

Voor managers, professionals en adviseurs die geïnteresseerd zijn in de besturing van processen en systemen, in het bijzonder als het gaat om:

 • Systeemdenken als referentiekader
 • Het businessmodel als conceptueel model
 • Waardenetwerk; het gehanteerde verdien- en kapitaalmodel
 • Bedrijfsorganisatorisch perspectief
 • Het sociaal Psychologische klimaat
 • Strategische bronnen
 • Het formele en informele functioneren van een organisatie

Resultaat

De theorie en praktische toepassing aanleren voor onder meer de volgende aspecten:

 • De mogelijkheden en beperkingen van het besturingsproces zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau analyseren.
 • Een identiteitsbeschrijving, een bedrijfsvisie en een bedrijfsmissie uitvoeren.
 • De persoonlijke of groepsdoelen aanpassen op basis van de organisatorische doelen.
 • De werking van een organisatie als open, technisch, economisch en sociaal systeem op basis van een bedrijfsonderzoek afleiden.
 • Op basis van een knelpuntenanalyse een gemotiveerde aanbeveling doen over mogelijke interventies ter bevordering van gewenste veranderingen.
 • Voorstellen voor verbetering opstellen ter optimalisering van het functioneren van een organisatie(onderdeel). Op basis van de bedrijfsvisie en missie een integrale analyse van een organisatie(onderdeel) maken.
 • Een vergelijking maken tussen verschillende internationaal opererende bedrijven op basis van de verschillen in besturing.

Duur

8 dagdelen 

Kosten

€ 2.400,- per deelnemer op basis van open inschrijving. 2 Startmomenten per jaar.

€ 9.600,- in-house sessie op locatie, voor een groep van maximaal 8 personen. Prijs is exclusief BTW,  reis- en eventuele locatiekosten (zoals zaalhuur, lunch en andere faciliteiten).

Locatie

Bij Comm’ant in Amsterdam of in overleg.

Data

In overleg

Meer weten?

Over welke training(en) wilt u meer weten (meerdere opties mogelijk)?