Training Proces Transformatie

Binnen de module Proces Transformatie wordt het toepassen van inzichten uit de gedragswetenschappen bij het stelselmatig verbeteren van organisaties beschreven. Die verbeteringen zijn veelal gericht op het aanpassen van organisaties aan de behoeften, mogelijkheden, waarden of beperkingen van de mensen die er deel van uitmaken. Er wordt bij uitstek gebruikgemaakt van inzichten en ervaringen die zijn opgedaan met de systematiek van geplande (of liever: ‘bewuste’ of ‘opzettelijke’) veranderingen. Organisatiepsychologie staat centraal, maar ook groepsdynamica speelt een belangrijke rol. In het geval van Proces Transformatie gaat het immers per definitie om verandering van groepen mensen in hun onderlinge verbondenheid.

Voor wie

Deze module is bedoeld voor managers, vakprofessionals en adviseurs die transformatie-interventies willen leren toepassen op het niveau van de processen van personen en groepen.

Resultaat

  • Inzicht en vaardigheid ontwikkelen om transformatie processen in gang te zetten.
  • Het verschil ervaren tussen organisatieontwikkeling en andere vormen van verandermanagement.
  • De volgorde van de verschillende interventies.
  • Een goede werkrelatie opbouwen.
  • Tijdens de diagnosefase de probleemstelling van een cliënt herformuleren.
  • In staat met betrekking tot een gegeven vraagstuk een effectieve ontwikkelinterventie voor een organisatie te ontwerpen.
  • Weten hoe u als gespreksleider een dialoogsessie kunt opzetten.

Duur

8 dagdelen

Voorbereiding en kennis

In de ‘Omgedraaide Klas’ (Flipping classroom) wordt de klassikale instructie omgewisseld met het individuele huiswerk. De klassikale instructie wordt online aangeboden en doet de leerling thuis. Het ‘huiswerk’ wordt gezamenlijk in de klas gemaakt. Hierdoor wordt de lestijd efficiënter gebruikt.

Kosten

€ 2400,-  per deelnemer op basis van open inschrijving. 2 Startmomenten per jaar.

€ 7.200,- in-house sessie op locatie, voor een groep van maximaal 8 personen. Prijs is exclusief BTW,  reis- en eventuele locatiekosten (zoals zaalhuur, lunch en andere faciliteiten).

Locatie

Bij Comm’ant in Amsterdam of in overleg.

Data

In overleg.

Meer weten?

Over welke training(en) wilt u meer weten (meerdere opties mogelijk)?