Training Management van processen

Een organisatie ontwerpt bedrijfsprocessen en probeert deze te beheersen om haar missie, waaraan ze haar bestaansrecht ontleent, haar visie (droom) en strategische doelstellingen te realiseren. Deze module vormt de basis voor een goed begrip van de voordelen en beperkingen van procesgerichte managementtechnieken en verbetermethoden als de Deming-cirkel, Systeemkunde, Six Sigma, Lean Management, Theory of Constraints, Total product Maintenance, Balanced Scorecard en Quick Response Manufacturing.

Door te denken in processen beoordelen we de materiaal- en informatiestromen door de organisatie in plaats van ons te focussen op organisatorische eenheden (organisatieonderdelen). Proces denken is een systematische wijze van denken over problemen en verbetermogelijkheden binnen een organisatie en geeft een goed inzicht in de samenhang tussen de verschillende processtappen en de onderlinge beïnvloeding.

Prestatie-indicatoren helpen om de ontwikkelingen en het verloop van processen te monitoren en te beoordelen of de organisatiestrategie ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd en waar nodig bij te sturen. Een aantal probleem-oplossingstechnieken wordt aangereikt.

Deze module geeft handvatten voor het ontwerpen, monitoren, beheersen, verbeteren en vernieuwen van processen en bespreekt wat organisaties succesvol maakt. We bestuderen ook de High Performance Organisaties en trekken daar lessen uit, die ons kunnen helpen de prestaties van onze organisatie te verbeteren. Omdat het doorvoeren van procesmanagement een grote verandering is, besteden we aandacht aan de veranderkundige aspecten van procesmanagement. Hierbij wordt naast de harde kant (technieken, structuren, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) ook de zachte kant (motivatie, draagvlak, weerstanden, organisatiecultuur) aangestipt. 

Voor wie

Voor managers, professionals en adviseurs die geïnteresseerd zijn in/verantwoordelijk zijn voor de besturing van processen en systemen, in het bijzonder als het gaat om:

 • Systeemdenken als referentiekader
 • Het businessmodel als conceptueel model
 • Waardenetwerk; het gehanteerde verdien- en kapitaalmodel
 • Bedrijfsorganisatorisch perspectief
 • Het sociaal-psychologische klimaat

Voor iedereen die betrokken is bij de invoering van procesgericht denken en werken is deze module een uitstekende basis en een absolute minimale must! 

Resultaat

De theorie en praktische toepassing aanleren voor onder meer de volgende aspecten:

 • Zich een oordeel vormen over hoe goed een organisatie haar procesmanagement heeft ingericht.
 • De effectiviteit en efficiency van processen (in de keten) beoordelen.
 • Gemotiveerd een keuze maken uit (vijf specifieke) verbetermethoden bij het verbeteren van processen: Six Sigma, Lean Management, Theory of Constraints, Total product Maintenance en Quick Response Manufacturing.
 • De principes en technieken van Lean Management en Six Sigma toepassen bij verbeteringen van processen.
 • Processen en procesproblemen analyseren.
 • De theorie van veranderkunde toepassen bij managen van bedrijfsprocessen.
 • Beoordelen of een organisatie zich ontwikkelt richting een High Performance Organisation.
 • Een implementatievoorstel maken voor het verbeteren van processen binnen een organisatie.

Duur

8 dagdelen 

Kosten

€ 2.400,- per deelnemer op basis van open inschrijving. 2 Startmomenten per jaar.

€ 9.600,- in-house sessie op locatie, voor een groep van maximaal 8 personen. Prijs is exclusief BTW,  reis- en eventuele locatiekosten (zoals zaalhuur, lunch en andere faciliteiten).

Locatie

Bij Comm’ant in Amsterdam of in overleg.

Data

In overleg

Meer weten?

Over welke training(en) wilt u meer weten (meerdere opties mogelijk)?