Training Procesleiderschap

Deze module is bestemd voor mensen die willen leren de organisatie effectiever te maken en tegelijk hun persoonlijke visie willen verwezenlijken. Voor managers die kampen met allerlei problemen waarvoor de conventionele denkwijzen geen oplossing bieden.

In deze module wordt de psychologie van leiderschap blootgelegd en dat leidt tot verbazingwekkende inzichten. Een goed leider is een voorbeeld. Is dat een aangeboren gave of valt dat ook aan te leren? Wat is de betekenis van leiderschap in een procesgerichte organisatie?

We leren experimenteren met de infrastructuur van de organisatie. Al doende ontwikkelt zich zo geleidelijk een nieuw type organisatie, een organisatie die beter uit de voeten kan met de problemen en de mogelijkheden van vandaag. En die investeert in haar capaciteiten voor de toekomst. Hoe bouwt u een organisatie van lerende processen en die van processen leert?

Voor wie

Deze module is bedoeld voor (senior-) managers, vakprofessionals en adviseurs die inzicht willen verwerven in de succesfactoren van de verschillende niveaus van leiderschap. Deze module is een ‘must’ voor (potentiële) proceseigenaren. Leiden wij onze processen of leiden onze processen ons? Wat is het geheim van bezieling en kwaliteit in processen? Wat is de waarde van integriteit? Hoe werkt ‘voorbeeldgedrag’? Hoe ontwikkelt u een lerend procesklimaat in organisaties?

Resultaat

Aan bod komen onder andere de volgende thema’s voor doelgericht leiderschap:

  • Inzicht in procesgerichte relatievormen
  • Trouw tegenover de waarheid
  • Persoonlijk meesterschap ontwikkelen
  • Een gemeenschappelijke visie opbouwen
  • Systeemdenken in een organisatie
  • Een dialoogsessie opzetten
  • Strategieën voor teamleren
  • Richtinggevende ideeën voor een organisatie

Duur

8 dagdelen 

Kosten

€ 2.400,- per deelnemer op basis van open inschrijving. 2 Startmomenten per jaar.

€ 9.600,- in-house sessie op locatie, voor een groep van maximaal 8 personen. Prijs is exclusief BTW,  reis- en eventuele locatiekosten (zoals zaalhuur, lunch en andere faciliteiten).

Locatie

Bij Comm’ant in Amsterdam of in overleg.

Data

  • in overleg

Meer weten?

Over welke training(en) wilt u meer weten (meerdere opties mogelijk)?