Training Psychologie en Persoonlijkheid

De persoonlijkheid is wat van elk mens een uniek individu maakt. Doel van deze module is om kennis te maken met het begrip ‘persoonlijkheid’ en het interessante gebied van de persoonlijkheidspsychologie. In deze sessies staan een aantal hele basale vragen centraal, zoals:

  • Wat is persoonlijkheid?
  • Met welke vragen houdt de persoonlijkheidspsychologie zich zoal bezig?
  • Hoe kunt u de persoonlijkheid onderzoeken?

Voor wie

Deze module is bedoeld voor managers, vakprofessionals en adviseurs die het begrip ‘persoonlijkheid’ willen doorgronden, om tot verdieping te komen van zichzelf en de ander. Deze module is uitermate geschikt voor HR-gerelateerde processen en voor dienstverlenende organisaties.

Resultaat

U verwerft kennis en inzicht om:

  • de belangrijkste stromingen uit de persoonlijkheidspsychologie te begrijpen
  • begrippen en theorieën uit de persoonlijkheidspsychologie toe te kunnen passen op casuïstiek
  • een voorlopige analyse te maken van de eigen of andermans persoonlijkheid
  • uit te leggen welke gevolgen bepaalde persoonlijkheidseigenschappen kunnen hebben voor het dagelijkse functioneren, als het gaat om bijvoorbeeld relaties, gezondheid en werk
  • uit te leggen hoe psychologen onderzoek doen naar de persoonlijkheid
  • kritische kanttekeningen te kunnen formuleren bij onderzoek naar de persoonlijkheid

Duur

6 dagdelen 

Kosten

€ 1.800,- per deelnemer op basis van open inschrijving. 2 Startmomenten per jaar.

€ 7.200,- in-house sessie op locatie, voor een groep van maximaal 8 personen. Prijs is exclusief BTW,  reis- en eventuele locatiekosten (zoals zaalhuur, lunch en andere faciliteiten).

Locatie

Bij Comm’ant in Amsterdam of in overleg.

Data

In overleg

Meer weten?

Over welke training(en) wilt u meer weten (meerdere opties mogelijk)?