Training Toegepast sociaal-psychologisch onderzoek

Voor zowel toegepast- als organisatiepsychologen is het kunnen doen van onderzoek belangrijk. Het stelt hen in staat om interessante en relevante vragen uit het praktijkveld evenals professionele vraagstukken die voortkomen uit de eigen interesse te kunnen beantwoorden. U leert methodisch denken over het opzetten van een onderzoek en de keuzes die daarin moeten worden gemaakt, zoals over de best passende methode bij een onderzoeksvraag. De module doorloopt daartoe alle fasen van onderzoek, van probleemanalyse tot verslaglegging. Het kunnen uitvoeren van een onderzoek wordt steeds belangrijker voor iedere manager en professional die zijn vak serieus neemt. Goed onderzoek begint met een juiste probleemstelling en vervolgens het beoordelen van mogelijke oplossingsrichtingen. Het maken van keuzes is de laatste stap.

Voor wie

Iedere medewerker in een organisatie kan onderzoek doen, bijvoorbeeld naar de verbeter-mogelijkheden in werkprocessen. Praktijkgericht onderzoek kan veel waarde opleveren voor de organisatiepraktijk.

Vooral (functionele) stafafdelingen kunnen veel waarde toevoegen door de besluitvorming in processen en organisaties te ‘voeden’ met waardevolle onderzoeksresultaten.

Resultaat

De theorie en praktische toepassing aanleren voor onder meer de volgende aspecten:

  • De fasen van praktijkgericht onderzoek toepassen op een proces/case
  • Een probleemdefinitie formuleren
  • Methoden van onderzoek uitvoeren
  • Conclusies afleiden uit verzamelde data
  • Reflecteren op de kwaliteit van onderzoek
  • Een onderzoeksrapport schrijven

Duur

6 dagdelen 

Kosten

€ 1.800,- per deelnemer op basis van open inschrijving. 2 Startmomenten per jaar.

€ 7.200,- in-house sessie op locatie, voor een groep van maximaal 8 personen. Prijs is exclusief BTW,  reis- en eventuele locatiekosten (zoals zaalhuur, lunch en andere faciliteiten).

Locatie

Bij Comm’ant in Amsterdam of in overleg.

Data

In overleg.

Meer weten?

Over welke training(en) wilt u meer weten (meerdere opties mogelijk)?