Formulieren & rapportages

De registratie en rapportage van klachten, incidenten, afwijkingen, auditbevindingen etc. levert veel voordeel op. ‘Meten is weten’ en de PDCA-cyclus is pas compleet wanneer ook de ‘check’ en ‘act’ goed zijn geregeld. De webformulieren met workflow en rapportage van Comm’ant zijn uniek in hun soort omdat er geen programmeerwerk bij komt kijken. Commant zegt altijd meten is weten en rapporteren is leren.