Kick/start on-the-job

De Kick/start training on-the-job bestaat uit 2 dagen verdeeld over 2 tot 4 weken. De training is gericht op het leren werken met de tool en het toepassen van deze vaardigheden. Voorafgaand aan de Kick/start wordt een intake gehouden om de gewenste situatie te bepalen. Daarbij wordt de keuze gemaakt welk bedrijfsproces tijdens de training wordt uitgewerkt.

Tussen de trainingsdagen door zijn er online evaluatiemomenten waarbij wordt gekeken naar de procesbeschrijvingen die zijn gemaakt. Er wordt direct feedback gegeven voor een maximaal rendement. 

Voor wie

De Kick/Start training is bedoeld voor alle nieuwe gebruikers (met name de beheerders/proceseigenaren) van de Comm’ant webbased softwaretool. 

Resultaat

  • introductie Comm’ant methode & tools
  • navigeren en bouwen met Comm’ant software
  • uitwerken voorbeeldproces in Comm’ant
  • introductie Process Model Canvas (PMC)
  • wat zijn proces Beheersaspecten
  • inventariseren knelpunten en verbetervoorstellen
  • aanbrengen verbeteringen in de procesafspraken

Duur

2 dagen, op locatie

Voorbereiding en kennis

Basiskennis en inzichten in de eigen organisatie en processtructuur. Gebruikservaring PC en internet i.v.m. Comm’ant software.

Tarief

€ 1.995,- voor een groep van maximaal 8 personen. Prijs is exclusief reis- en eventuele locatiekosten

Locatie

In overleg

Data

In overleg

Meer weten?

Over welke training(en) wilt u meer weten (meerdere opties mogelijk)?